YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

hoạt động dòng tộc

Chi 2 - Dòng họ Phạm Hữu tổ chức Thanh Minh

Ngày 4/4/2021 Con cháu dòng họ Chi 2 dòng họ Phạm Hữu làng Yên Mô ...

Thanh minh - Truyền thống của dòng họ Phạm Hữu

Thanh minh là ngày hội, gắn liền với đạo đức, với bổn phận con con ...

Giỗ Hiển Thuỷ Tổ Khảo - Nét đẹp trong văn hoá dân gian

Hôm nay ngày 25/3/2020 tức này 13/2 Tân Sửu họ Phạm Hữu làng Yên Mô ...

thông báo dòng tộc

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình thanh mình năm 2021 của dòng họ

Hội đồng gia tộc xin thông báo chương trình thanh minh của dòng họ ...

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Khảo, Phạm Hữu Công, Tự Dũng Đức

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các ...

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các ...

Họ phạm việt nam

Người họ Phạm: Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới Phạm Thị Huân

Ngày 13/11/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký tặng thưởng ...

Người họ phạm: Ông Phạm Mình Chính được bầu làm Thủ Tướng Chính phủ

Với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiều 5/4, Quốc hội ...

Vấn tổ tầm tông: Một thành công nhanh chóng ngoài sự mong đợi

Lời Ban Biên tập: HĐHP QN-ĐN cho biết vừa chứng kiến một cuộc “Như ...

quê hương

Hội đồng hương xã Yên Mạc tại Hà Nội hướng về quê hương

Ngày 25/4/2021 tại thủ đô Hà Nội, Hội đồng hương Yên  Mạc tại Hà Nội ...

Người Yên Mạc những tấm lòng son

Yên Mạc từ xa xưa các bậc tiền bối đã dầy công xây dựng nơi đây là ...