YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Giỗ tổ


Họ Phạm ta cũng đã có gia phả của tổ tiên để lại nhưng qua thời gian dài gia phả đã bị hỏng và mất. Đến năm 1997 chúng tôi quyết định viết lại cuốn gia phả của họ phạm ta nhưng gặp rất nhiều bế tắc vì không còn một tư liệu nào để viết. Chúng tôi đã lục tìm những cụ cao tuổi tham khảo nghiên cứu các truyển thuyết và cuối cùng cuốn gia phả mới này đã được ra đời. Tuy nhiên còn nhiều tư liệu khác không thể khôi phuc được như chồng bà Cần là ai ? Ở đâu ? Vợ ông Thêm, ông Thêm là ai ? Mối quan hệ giữa ông Thêm với ông Tám còn nằm trong bí ẩn. (Ông Tám sinh ra ông Tích. Ông Tích sinh ra ông Tập, ông Tập sinh ra ông Củ… Là một nhánh của họ Phạm ta nhưng chưa biết theo thứ tự bậc nào).