YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Ngày 14/1/2020 dòng họ Phạm Hữu khánh thành xây dựng, tôn tạo phần mộ của các cụ tiên tổ khảo từ đời thứ 01 đến đời thứ 09

Kính thưa!
Các bậc kỳ lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Họ Phạm Hữu ta vừa qua con cháu trong họ đã khởi tâm, báo hiếu xây dựng, tôn tạo phần mộ của các cụ tiên tổ khảo từ đời thứ 01 đến đời thứ 09, đến nay đã hoàn tất viên mãn.


Thay mặt hội đồng gia tộc xin trân trọng cảm ơn các bậc kỳ lão, các bá, thức phụ, các ông, các bà cùng anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu đã cùng nhau đoàn kết và phát tâm công đức xây dựng, tôn tạo 10 ngôi mộ cho các cụ tiên tổ khảo.