YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Thanh mình mùa đại dịch Covid 2020

Nói đến Tết Thanh minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ. Công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ.

Năm nay 2020 họ ta do điều kiện dịch bệnh, Chính phủ và nhân dân cả nước đang chống dịch COVID 19, vậy hội đồng gia tộc chỉ tổ chức  chương trình thanh minh của dòng họ Phạm Hữu đơn giản, đủ thủ tục theo quy định.