YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Phạm Hữu Thọ được HĐND xã Yên Mạc (Yên Mô, Ninh Bình) tín nghiệm bầu vào chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Sáng ngày 23/6/2020, Hội đồng nhân dân xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã. 
Kết quả, các đại biểu nhất trí bầu đồng chí Phạm Văn Mạnh cán bộ tư pháp vào chức danh Phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Phạm Hữu Thọ Phó Chủ tịch UBND xã vào chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021; đồng chí Phạm Văn Việt Phó chủ tịch HĐND xã vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021. Kết quả bầu cử sẽ được HĐND xã trình cấp trên chuẩn y theo quy định.
Bí thư xã Bùi Ngọc Hưng tặng hoa và chúc mừng