PHẢ HỆ ĐỒ
Họ và tên
Thế hệ
Nơi ở
 
  Tìm kiếm nâng cao


PHẢ KÝ
Trong quá trình ra đời và phát triển của một dòng tộc, dân tộc đó đã gắn liền với nhiều đời, nhiều thế hệ của các dòng tộc khác nhau.
 

THỦY TỔ DÒNG HỌ
Dòng họ Phạm Hữu ta trong quá trình phát triển, tính từ đời cụ Thuỷ Tổ Khảo : Phạm Hữu Công – Tự Dũng Đức – Thủy Tổ Tổ hiệu từ thiên là đời thứ nhất.
TỘC ƯỚC - GIA PHÁP
Tộc họ (dòng họ) là một tổ chức xã hội mang tính gia tộc, có quan hệ huyết thống và quan hệ xã hội, là phong tục tập quán từ ngàn xưa, quy tụ con cháu đòan kết giữ gìn, phát triển dòng tộc huyết
HOẠT ĐỘNG DÒNG TỘC
Lễ khánh thành nhà thờ Phạm Hữu
Thơ đáp tạ buổi lễ khánh thành Nhà thờ Phạm Hữu
Lễ khánh thành lầu dựng bia tổ tiên
HỌ PHẠM VIỆT NAM
 
Thủy tổ dòng họ

VIẾT VỀ THUỶ TỔ CỦA DÒNG HỌ
Thủy Tổ
始祖
Họ

Phạm Hữu Công
范友公

Dòng họ Phạm Hữu ta trong quá trình phát triển, tính từ đời cụ Thuỷ Tổ Khảo : Phạm Hữu Công – Tự Dũng Đức – Thủy Tổ Tổ hiệu từ thiên là đời thứ nhất. Cụ đã sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất Mô Độ xứ này “Nay là làng Yên Mô Thượng” vào cuối đời Trần 1407 đến hậu Lê. Trước cụ Hữu Công các cụ ở đây bao đời và từ đâu đến cho đến nay không rõ “vì không có ghi chép để lại”. Đến nay năm Đinh Hợi 2007 họ ta thống kê sơ bộ: Kể từ đời thứ nhất là cụ Phạm Hữu Công thì ngày nay họ ta đã có con cháu đời thứ 19; có hơn 200 hộ; trên 500 đinh kể người hiện nay có mặt, đang lao động học tập tu trí làm ăn sinh sống ở tại quê và tạm vắng - định cư ở nhiều miền trong nước, có hộ ở nước ngoài.


Cụ thuỷ tổ - Đời thứ nhất: Phạm Hữu Công- Tự Dũng Đức


Cụ sinh ra:


Đời thứ 2: Cụ Tự Dũng Sơn Sinh ra đời thứ 3


Đời thứ 3: Tự Dũng Nghĩa Sinh ra đời thứ 4


Đời thứ 4: Tự Phúc Tâm Sinh ra đời thứ 5


Đời thứ 5: Tự Đức Hạnh Sinh ra đời thứ 6


Đời thứ 6: Huý Ngạch Đường
Tự Phúc Bình Sinh ra 2 ông đời thứ 7


Đời thứ 7: Huý Đăng Sỹ - Tự Đạo Ân Con trai cả cụ Phúc Bình
Sau con cháu phân chi, cụ Đạo Ân là cụ tổ Đại chi 1


Đời thứ 7: Tự Đăng Trường Là con thứ 2 cụ Phúc Bình
Sau con cháu phân chi, cụ Đăng Trường là cụ tổ Đại chi 2


Đời thứ 8: Tự Đạo Âu Là con trai cả cụ Đạo Ân “ấm bản”
Cụ đỗ đạt học vị Sinh đồ trường sinh “Tú tài”


Đời thứ 8: Tổ cô- Hiệu Hoa Dung Nương Là con gái cụ Đạo Ân, em gái cụ Đạo Âu.


Đời thứ 8: Cụ Xuân Phương Là con trai cả cụ Đăng Trường


Đời thứ 8: Cụ Đăng Quýnh Là con thứ cụ Đăng Trường


Đời thứ 9: Tự Định Chí Là con cả cụ Đạo Âu


Đời thứ 9: Tổ cô- Hiệu Diệu Thận Là con gái cụ Đạo Âu


Đời thứ 9: Tổ cô- Hường thị Xuân Thanh Con gái cụ Xuân Phương


Đời thứ 9: Tự Đăng Quang Con trai cả cụ Đăng Quýnh


Đời thứ 9: Tự Đăng Kính Con thứ 2 cụ Đăng Quýnh


Đời thứ 10: Cụ Phạm Hữu Vĩ- Tự Trung Quán- Là con trai cả cụ Định Chí
Là Tổ Trung chi 1- Thuộc Đại chi 1. Đời thập đại truyền đến đời Thập ngũ đại. Trưởng tộc, Trưởng đại chi 1, Trưởng trung chi 1: Phạm Mùi phụng tự.
Đời thứ 10: Huý Hữu Hiến- Tự Doãn Thăng là con trai thứ 2 cụ Định Chí.


Thuộc Đại trung chi 2, đời Thập ngũ đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Y phụng tự.


Đời thứ 10: Phạm Hữu Thưởng Là con trai thứ 3 cụ Định Chí.
Ở Đại chi 1, tổ trung chi 3 đời thập đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Thuyết phụng tự.


Đời thứ 10: Phạm Hữu Thẩm Là con trai thứ 4 cụ Định Chí
Ở Đại chi 1, tổ trung chi 4 đời thập đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Ngọc phụng tự.


Ông Ngọc đi xa không rõ, em trai ông Ngọc là ông Hồng đi bộ đội lấy vợ phố Xấu tỉnh Hoà Bình, có 2 con trai là ông Hùng và ông Dũng định cư ở phố Xấu- Hoà Bình không về


Đời thứ 10: Ông Phạm Hữu Lăng Là con trai thứ 5 cụ Định Chí
Ở Đại chi 1, tổ trung chi 5 đời thập đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Mẫn phụng tự “huý nhuẫn”


Đời thứ 10: Ông huý Hữu Hằng Con thứ 6 cụ Định Chí
Ở Đại chi 1, tổ trung chi 6 đời thập đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Đức phụng tự. Ông không có con trai.


Nay chi này con trai ông Xuân, là ông Sinh, ông Mạnh ở Tuyên Quang.
Con ông còn ở Lai Thành


Đời 10: Cụ Đăng Trường Là con trai cụ Đăng Quang
Ở Đại chi 2, trung chi 7 đời thập đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Đễ phụng tự.


Chi 7 này ông Đễ có con trai đi làm ăn xa không rõ.


Đời thứ 10: Cụ Đăng Minh Là con thứ 2 cụ Đăng Quang
Ở Đại chi 2, tổ trung chi 8 đời thập đại truyền đến đời thập ngũ đại Phạm Kim phụng tự.


Chi này ông Kimh đi làm ăn xa, ông có con trai là Đồng ở Thanh Hoá.


Con cháu ông Kiềm gọi ông Kim là Bác- Phụng sự.

 

SƠ LƯỢC TỪNG THỜI KỲ PHÂN CHI

 

- Tộc phả này sao ghi từ đời thứ nhất đến đời 10 và đời 15 là các ông trưởng chi.


- Cụ thuỷ tổ Phạm Hữu Công- Tự Dũng Đức là đời thứ nhất, đến đời thứ sáu là cụ Phạm Ngọc Đường- Tự Phúc Bình.


- Sự phát triển đinh chỉ thấy phả ghi mỗi đời có 1 cụ là duy trì được.


Riêng đời thứ 2 có 2 cụ: 1 cụ là Tự Dũng Sơn, còn 1 cụ không rõ đi đâu, con cháu còn hay hết.


- Chúng ta thấy ở một số họ kể từ cụ thuỷ tổ khảo trở xuống cũng chỉ có 4-5 đời duy trì có 1 cụ, sau mới phát nhiều đinh. Chắc thời kỳ đó do nền y học và sự hiểu biết để bảo vệ sức khoẻ cho bà mẹ trẻ em là kém và không có điều kiện nên hữu sinh vô dưỡng là điều phổ biến.


Từ đời thứ sáu là cụ Ngọc Đường tự Phúc Bình.


Cụ bà Huý Thị Nghè sinh hạ được 2 con trai cụ là người có công xuất chi.


Cụ cả là cụ Phạm Đăng Sĩ- Tự Đạo Ân


Cụ thứ 2 là cụ Phạm Đăng Tường


- Con cháu các cụ đời thứ 7 sau nhiều đời để tiện cho việc giỗ kỵ nên phân ra làm hai chi:


Chi 1: Cụ Phạm Đăng Sĩ- Tự Đạo Ân đời thứ 7 là tổ chi 1- nay ta suy tôn là cụ Tổ Đại chi 1.

 

Gồm các Đời thứ 8 cụ Tự Đạo Ân


Đời thứ 8 Tổ cô Hoa Dung Nương


Đời thứ 9 Cụ Phạm Hữu Ninh- Tự Định Chí Thuy Ân Nhã


Đời thứ 9 Tổ cô Huý Dương Hiệu Diệu Thận


Đới thứ 10 Phạm Hữu Vi Tự Trung Quân


Đời thứ 10 Phạm Hữu Hiến Tự Doãn Thăng


Đời thứ 10 Phạm Hữu Thẩm


Đời thứ 10 Phạm Hữu Lăng


Đời thứ 10 Phạm Hữu Hằng (Hoàn)

 

Chi 2: Cụ Phạm Đăng Tường Đời thứ 7- Là cụ tổ chi 2- nay ta suy tôn là cụ Tổ Đại chi 2.


Gồm các Đời thứ 8 Phạm Xuân Phương


Đời thứ 8 Phạm Đăng Quýnh


Tổ cô Đời thứ 9 Hường Thị Xuân Thanh Con gái cụ Xuân Phương


Đời thứ 9 Phạm Đăng Quang Con trai cả cụ Đăng Quýnh


Đời thứ 9 Phạm Đăng Kính Con trai thứ cụ Đăng Quýnh


Đời thứ 10 Phạm Đăng Trường Con trai cụ Đăng Quang


Đời thứ 10 Phạm Đăng Minh Con trai cụ Đăng Kính


Sau đến thế kỷ 19-20, số đinh trong họ phát triển, số đời lại tăng lên, nên con cháu các đời sau lại tự phân ra các ngành các chi nhỏ để tiện cho việc giỗ kỵ.


Đời 14-15 lại tôn các cụ đời thứ 10 lên là các cụ tổ của mỗi chi, nay ta suy tôn là các cụ tổ trung chi là đời thứ 10.


Như vậy Đại chi 1 có 6 trung chi, là từ trung chi 1 đến trung chi 6
Đại chi 2 có 2 trung chi là từ trung chi 7 đến trung chi 8


Cả họ có 8 trung chi.
 
 

TRANG CHỦ TIN TỨC KHUYẾN HỌC SỔ VÀNG THƯ VIỆN ẢNH QUÊ HƯƠNG TRA CỨU BẢNG VÀNG LIÊN HỆ
Bản quyền thuộc về dòng họ Phạm Hữu - Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình
Website: http://phamtoc.org Email: phamhuu@phamtoc.org
Created by Mr.Anh : 092.668.9999 - anhpn@phamtoc.org