YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Thông báo dòng tộc

26/09/2021 , 02:09 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Tỷ, Hiệu Từ Thiên

Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.


23/03/2021 , 01:03 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình thanh mình năm 2021 của dòng họ

Hội đồng gia tộc xin thông báo chương trình thanh minh của dòng họ Phạm Hữu, làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình cụ thể như sau


10/03/2021 , 08:03 am

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Khảo, Phạm Hữu Công, Tự Dũng Đức

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 5 ngày 25/3/2021 tức ngày 13/2/2021 (âm lịch) là ngày giỗ Thuỷ tiên tổ khảo Phạm ...


21/12/2020 , 04:12 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.


17/09/2020 , 08:09 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Tỷ, Hiệu Từ Thiên

Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 6 ngày 09/10/2020 tức ngày 23/08/2020 (âm lịch) là ngày giỗ Thủy Tổ Tỷ, Hiệu Từ Thiên của ...


12/06/2020 , 10:06 pm

Thanh mình mùa đại dịch Covid 2020

Nói đến Tết Thanh minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ. Công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ.