YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Hội đồng gia tộc xin thông báo chương trình thanh minh của dòng họ Phạm Hữu, làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình

Kính thưa!
Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.
Hội đồng gia tộc xin thông báo chương trình thanh minh của dòng họ Phạm Hữu, làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình cụ thể như sau:
1. Thời gian đi tảo mộ 13 giờ 30 phút chiều thứ 3 ngày 4/4/2023 tức ngày 14/2 năm Quý Mão;
2. Phần tế rước từ nhà thờ ra Đàn Đỏ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 5/4/2023 tức ngày 15/2 năm Quý Mão.
Thay mặt hội đồng gia tộc
Trưởng tộc

Phạm Đức Nhuận

Trân trọng cẩn cáo!