Hậu duệ đời thứ 18 Phạm Mạnh Cường – Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3

cùng các đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo cand.com.vn