YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa!
Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.
Thứ 4 ngày 30/12/2020 tức ngày 17/11/2020 (âm lịch) là ngày giỗ Cao Cao Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu. Hội đồng gia tộc thông báo để các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu biết để dâng hương.
Trân trọng cẩn cáo!