YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Lễ khánh thành tu sửa Đàn Đỏ - Phạm Hữu

Phạm Hữu Tộc ta các cụ tiền bối xa xưa đã ý thức được việc hiếu, lễ, nghĩa nên đã xây dựng ngôi Đàn Đỏ từ sớm, ngay khi về định cư tại xứ Mô Độ này để tôn vinh truyền thống gia đình, dòng tộc, các thế hệ. Trong dòng tộc vẫn lưu truyền, kể lại cho nhau biết qua các đời về câu câu đối Đàn Đỏ.

Phạm tộc vi Mô ấp tự thuỷ

Thử đàn giữ thử hương tịnh truyền

Nghĩa là:

Họ Phạm ta định cư sớm ở đất xứ Mô Độ này

Khi có làng này họ xây đàn đỏ này truyền mãi về sau

 

Ông Phạm Văn Nguyên - Hậu Duệ đời thứ 16 - Trưởng chi 2

Ban đầu Đàn Đỏ được xây theo hướng Nam đến năm Kỷ Dậu 1849 Tự Đức nhị niên cụ Phạm Nhữ Di tự Mạnh Thái đời thứ 13 thuộc Đại chi 1, Trung chi 2, “Cụ tổng” cùng các cụ đời 12 – 13 và con cháu trong họ xây quay lại hướng Đàn Đỏ từ Nam sang Tây theo thế “Long chầu, Hổ phục”. Với truyền thống của tổ tiên truyền lại, con cháu ngày nay tôn kính tổ tiên và quý trọng tình cảm họ hàng gia tộc nên thường xuyên quan tâm tu sửa, nâng cấp khi Đàn Đỏ bị xuống cấp ...  

Lầu bia Phạm Hữu Tộc