YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Năm 2013 con cháu trong họ cung tiến về nhà thờ

Gia đình hậu duệ Phạm Duy Trung – Đời 17 – Chi 1 cung tiến: 1 bộ âm ly, loa