YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, lập hồ sơ di tích đề nghị công nhận Nhà thờ dòng họ Đại Phạm và nhà bia danh nhân Phạm Thận Duật là di tích cấp tỉnh

Căn cứ Luật di sản văn hoá năm 2013; Căn cứ hiện trạng giá trị của các di tích nhà thờ dòng họ Đại Phạm và nhà bia danh nhân Phạm Thận Duật, UBND xã Yên Mạc kính trình các cấp có thầm quyền xếp hạng di tích Nhà thờ họ Đại Phạm và nhà bia danh  nhân Phạm Thận Duật là di tích cấp tỉnh.

Sáng ngày 12/10/2022, tại nhà thờ họ Đại Phạm ( Xóm 2 Tây Sơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích tỉnh Ninh  Bình về thực địa để khảo sát, lập hồ sơ khoa học cho di tích nhà thờ họ Đại Phạm và nhà bia danh nhân Phạm Thận Duật để trình UBND tỉnh công nhận.

Nhà thờ dòng họ Đại Phạm được xây dựng năm 2003 theo kiểu dáng kiến trúc truyền thống giả gỗ. Nhà thờ gồm 5 gian. Gian chính giữa thờ tổ ông, tổ bà, tổ cô; gian bên phải thờ thần linh; gian bên trái thờ danh nhân Phạm Thận Duật. Có 01 bức tượng đồng danh nhân Phạm Thận Duật do Hội khoa học lịch sử Việt Nam đúc tặng. 

Nhà bia danh nhân Phạm Thận Duật được khánh thành ngày 15/12/1995. Nhà bia có 3 tấm bia lớn. Ở giữa có tâm bia khắc ảnh danh nhân Phạm Thận Duật. Bên Phải là tấm bia “táng ký”, bên trái là tấm bia chữ quốc ngữ nói về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Phạm Thận Duật. Trên 30 năm làm quan đến Nhất phẩm triều đình. Tuy ở xa quê hương, nhưng cụ Phạm Thận Duật luôn để tâm sức chăm lo cho nền văn hiến quê nhà. Cụ đã tổ chức đắp đê vệ nông trong vùng, xây dựng lại Văn từ thờ các bậc tiền nho, xây dựng các nhà bia khoa bảng trong làng, xây dựng các đền miếu thờ thành hoàng, lập hương ước và giao hảo giữa các làng trong vùng.

Những trước tác Cụ để lại cho đời sau như: Hưng Hóa Ký Lược, Vãng Sử Thiên Tân Nhật Ký, Quan Thành Tấu Tập, Quan Thành Văn Tập và một số tác phẩm được chép trong Hà Đê Tấu Tập.

Một số hình ảnh tại nhà thờ Phạm Đại, xóm 2 khu Tây Sơn, làng Yên Mô Thượng 

Phạm Thị Thu Hiền, Công chức VHTTTDTT xã