YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Yên Mạc bắt đầu “Ngày hội của toàn dân” bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Đúng 07 giờ00 ngày 23/5/2021, tại 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã  trọng thể tổ chức lễ chào cờ và các thủ tục cần thiết, mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã.
Đây là ngày hội lớn của toàn dân, là dịp quan trọng để cử tri nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm thể hiện ý chí nguyện vọng, đây là mong muốn của mỗi cử tri gửi gắm vào những đại biểu đó. Để thông qua các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp để các đại biểu phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhất là vấn đề quan tâm trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, và đảm bảo quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của cử tri của công dân.

Trong cuộc bầu cử này, toàn xã có 5.636 cử tri, trong đó: đơn vị bầu cử số 01, có 1.019 cử tri, đơn vị bầu cử số 02, có 1.043 cử tri, đơn vị bầu cử số 03, có 568 cử tri, đơn vị bầu cử số 04, có 657 cử tri, đơn vị bầu cử số 05, có 884 cử tri, đơn vị bầu cử số 06, có 615 cử tri, đơn vị bầu cử số 07, có 850 cử tri sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.


Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhưng vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được hội đồng bầu cử xã chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, với quyết tâm cao nhất để ngày Bầu cử 23/5/2021 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày.

Theo http://yenmac.yenmo.ninhbinh.gov.vn