YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Yên Mạc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 1-6, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND xã Yên Mạc nhiệm kỳ 2021-2026 đã ra Nghị quyết 02 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử xã Yên Mạc cho biết qua tổng hợp tại 07 khu vực bỏ phiếu không có khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bỏ phiếu lại và không có khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử. Kết quả, có 23/39 ứng cử viên trúng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đủ 23 đại biểu không tổ nào bầu thiếu đại biểu.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Yên Mạc, công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, không xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ cũng như cháy nổ, ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Theo Văn phòng xã Yên Mạc

Nghị quyết kèm theo: http://yenmac.yenmo.ninhbinh.gov.vn/uploads/files/NQBC%201001.pdf